MARKON Service CenterSystemy przeciwpożarowe i DSO

W zakresie systemów ochrony pożarowej oraz dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO) postawiliśmy na wysoką jakość i niezawodność sprzętu.

Dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwia rozgłaszanie sygnałów i komunikatów głosowych dla zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w budynkach w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego zarówno w sposób automatyczny na podstawie sygnału z systemu p.poż. jak i umożliwia prowadzenie ewakuacji personelowi ochrony obiektu.

Teraz również bezprzewodowe systemy ułatwiające instalację w zabytkowych kościołach, dyskotekach, restauracjach wyposażone w czujki, które mogą być pomalowane w kolorze sufitu i zamaskowane.

Uznaliśmy, że współpraca z przedstawicielami światowych koncernów: Siemens, Shrack, Bosch, liderów w zakresie automatyki oraz elektronicznych systemów zabezpieczeń stworzonych w celu efektywnego zarządzania obiektami stanowić będzie gwarancję wysokiej jakości naszych usług. Posiadamy stosowne autoryzacje naszych partnerów w zakresie systemów sygnalizacji pożaru, DSO oraz CCTV.

Prace instalacyjne wykonujemy w czynnych już budynkach bez przerywania ciągłości ich pracy.

Oferując urządzenia należące do najnowszych generacji technologicznych jesteśmy świadomi faktu, że dla właściwego ich wykorzystania musimy przekazać Inwestorowi i przyszłemu użytkownikowi niezbędną wiedzę jeszcze przed wyknaniem projektu i instalacji systemu. systemy p.poż.Z takim właśnie celem przedstawiamy metody poprawnego aplikowania sprzętu oraz sposoby właściwej jego eksploatacji. W działalności tej kierujemy się zasadą, że system musi być zaprojektowany i zainstalowany tak, aby realizował wszystkie założenia postawione przez użytkownika końcowego (właściciela obiektu).

Istnieje również możliwość dokonania prezetacji proponowanych rozwiązań. Klient nasz ma więc okazję sprawdzenia w naturze tego, co zamawia, bowiem praktycznie wszystko, co znajduje się w aktualnej ofercie, może być bezpośrednio zaprezentowane na ekspozycji.

Wymóg stosowania dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) w obiektach nowobudowanych oraz już istniejących regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dodatkowo w ramach rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (dz. U. Z dnia 15 czerwca 2002 nr.75 pozycja 690) mówiącym o konieczności instalowania w budynkach wysokich i wysokościowych samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemów wykrywania dymu.

Oferujemy również wykonanie automatycznych systemów oddymiania.
Systemy te mogą być zaprojektowane jako samodzielne lub współpracujące z systemem p.poż. Tutaj również posiłkujemy się urządzeniami uznanych producentów takich jak GEZE, D+H czy też Mercor.