Markon Service Center

+48 503-112-557

Szybki kontakt


Zapytaj specjalisty:

Pn. - Pt.:
8.00-15.00
Sobota:
10.00-13.00
Niedziela:
Nieczynne
tel. +48 503-112-557

24/7 Kontakt on line:

zg@tib.pl

Systemy Wykrywania i Sygnalizacji Pożaru
Wczesna detekcja dymu VESDA

systemy gaszenia Systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru mają za zadanie wykrycie pożaru we wczesnej jego fazie. Dają możliwość odpowiednio szybkiej reakcji na zagrożenie pożarowe, a co za tym idzie, chronią życie ludzi znajdujących się wewnątrz budynku oraz ograniczają zakres ewentualnych zniszczeń.
Systemy pożarowe nadzorują, sterują oraz integrują działaniami innych systemów bezpieczeństwa, stając się integralną częścią systemu inteligentnych budynków.
Nowoczesne systemy dzięki adresowalnym elementom pętlowym mają możliwość precyzyjnego wskazania miejsca powstania alarmu, przesłania informacji do straży pożarnej, a także wysterowania innych urządzeń przeciwpożarowych takich jak systemy oddymiania, systemy zamknięć ogniowych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych, odłączenie kontroli dostępu, itd.
Wczesne wykrycie pożaru daje ludziom znajdującym się w budynku szansę na szybką reakcję, dzięki czemu system chroni ich życie.

systemy gaszeniaDo podstawowych elementów systemów sygnalizacji pożaru należą detektory przeciwpożarowe, czyli inaczej czujki. Najczęściej stosowane są detektory dymu, choć istnieją również detektory termalne, reagujące na podniesienie się temperatury w zasięgu działania czujki. W nowoczesnych systemach wykrywania pożaru stosuje się także detektory chemiczne reagujące na chemiczne produkty spalania, a także czujki płomienia oraz czujki wielodetektorowe łączące kilka rodzajów detektorów w celu szybszego wykrycia pożaru oraz eliminacji fałszywych alarmów.

Czujniki rozmieszcza się w poszczególnych pomieszczeniach, a ich podstawowym zadaniem jest wykrywanie dymu i inicjacja sygnału alarmowego. Sygnał przekazywany jest do centrali, która wysterowuje integrowane urządzenia przeciwpożarowe, a także może samoczynnie wezwać odpowiednie służby np. poprzez przekazanie sygnału do straży pożarnej. Detektory w systemach sygnalizacji pożaru mogą być instalowane przewodowo bądź bezprzewodowo, gdzie sygnał do centrali wysyłany jest drogą radiową.

Bezprzewodowe systemy sygnalizacji pożaru
W swojej ofercie posiadamy możliwość budowy systemu sygnalizacji pożaru w oparciu o technologię bezprzewodową. Wszędzie tam gdzie montaż tradycyjnych systemów przewodowych może być zbyt uciążliwy dla działającego obiektu, systemu radiowe skrócą czas instalacji i wyeliminują uciążliwe prace związane z układaniem okablowania i odnawianiem pomieszczeń. Polecamy je w szczególności do obiektów zabytkowych z nietypowymi sklepieniami np. muzea, kościoły itp…

VESDA - System Wczesnej detekcji dymu
systemy gaszenia
Do zabezpieczania obiektów i pomieszczeń o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa oraz urządzeń o szczególnej wartości służy Ssący System Wczesnej Detekcji Dymu VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus).

System dzięki zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego błyskawicznej oraz precyzyjnej analizie umożliwia wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium, nawet gdy dym jest jeszcze niewidoczny dla oka.

System VESDA zbudowany jest z sieci rurek ssących oraz detektora z głowicą laserową o zakresie czułości od 0,005%/m do 20%/m (konwencjonalne czujki punktowe mają przeciętny zakres czułości ok. 5%/m).
Zadaniem rurek jest ciągłe pobieranie powietrza z obszaru chronionego, którym może być zarówno wnętrze pomieszczenia, przestrzeń podpodłogowa, między sufitowa jak i pojedyncze urządzenie np. serwer, centralka telefoniczna, klimatyzator itp.

Cztery programowalne progi alarmowe zapewniają szybkie wykrycie dymu bez względu na warunki panujące w obszarze chronionym.

Dodatkowym jego atutem jest pozytywna ocena wydana przez towarzystwa ubezpieczeniowe TUiR WARTA i ZURICH, które zalecają "stosowanie systemu szczególnie do ochrony ppoż. dużych serwerowni, archiwów, central telekomunikacyjnych, sterowni, tuneli kablowych, zbiorników materiałów sypkich, magazynów o dużym obciążeniu ogniowym i innych obiektów o szczególnie ważnym znaczeniu dla utrzymania ciągłości istotnych dla naszych Klientów procesów".

VESDA może współpracować z innymi systemami alarmowymi.


Dostawcy naszych rozwiązań